--- خبری آموزشی 87 ---

ثبت‌نام میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی و کارشناسی آغاز شد

فارس: فرآیند میهمانی و انتقال دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌های دولتی، غیردولتی و فنی حرفه‌ای به صورت اینترنتی در سامانه مدیریت خدمات آموزشی وزارت علوم آغاز شده است و به مدت یک ماه ادامه دارد.

سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ثبت درخواست‌های میهمانی و انتقال دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌های دولتی،‌ غیردولتی و فنی حرفه‌ای از شب گذشته فعال شده است.

براساس این گزارش، دانشجویان تا ساعت 24 شب 31 اردیبهشت ماه فرصت دارند تا با ورود به این سامانه درخواست‌های انتقال و میهمانی خود را بر اساس مفاد آئین‌نامه بازنگری شده میهمانی و انتقال دانشجویان ارسال کنند.

بر اساس آئین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان، فرآیند نام نویسی تنها یک بار در سال و در اردیبهشت ماه برای هر دو و نیم سال تحصیلی صورت می‌پذیرد.