X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

جزییات پذیرش کنکور89 اعلام شد

نتایج آزمون سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال 1389 در حالی هفته گذشته اعلام شد که طی آن بیش از 517 هزار به دانشگاه‌ها راه یافتند که این تعداد 384 تن در دانشگاه‌های پیام‌نور و غیرانتفاعی پذیرش شده‌اند. به گزارش سرویس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پذیرش کنکور همه ساله در گروه‌ها، دوره‌ها و دانشگاه‌های مختلف از جمله روزانه، شبانه، مجازی، نیمه‌حضوری، پیام‌نور، غیرانتفاعی - غیردولتی و تربیت معلم صورت می‌گیرد که در کنکور امسال در دوره روزانه 92 هزار و 791 نفر پذیرفته‌شده‌ است که از این تعداد 35 هزار و 851 نفر در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، 39 هزار و 378 نفر در گروه آزمایشی علوم تجربی، 15 هزار و 249 نفر در گروه آزمایشی علوم انسانی، یک هزار و 230 نفر در گروه آزمایشی هنر و یک هزار و 83 نفر در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی پذیرفته شدند. همچنین در دوره شبانه در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 13 هزار و 412 نفر، گروه آزمایشی علوم تجربی 7 هزار و 763 نفر، گروه آزمایشی علوم انسانی 7 هزار و 257 نفر، گروه آزمایشی هنــر 426 نفر، گروه آزمایشی زبان‌های خارجی 375 نفر و در نهایت به صورت کلی در این دوره 29 هزار و 233 نفر پذیرفته شدند. در ‌دوره نیمه حضوری در کنکور امسال 2 هزار و 660 نفر پذیرفته شدند که در این دوره در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 224 نفر، گروه آزمایشی علوم تجربی 395 نفر، گروه آزمایشی علوم انسانی یک هزار و 815 نفر، گروه آزمایشی هنر 7 نفر و گروه آزمایشی زبان‌های خارجی 219 نفر پذیرفته شدند. 266 هزار و 929 نفر در رشته‌های‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ پیام‌نور پذیرفته‌شدند که در این دانشگاه در در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 64 هزار و 991 نفر، گروه آزمایشی علوم تجربی 64 هزار و 774 نفر، گروه آزمایشی علوم انسانی 134 هزار و 339 نفر، گروه آزمایشی هنر566 نفر و گروه آزمایشی زبان‌های خارجی 2 هزار و 199 نفر پذیرفته شدند. در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 15 نفر، گروه آزمایشی علوم تجربی 108 نفر، گروه آزمایشی علوم انسانی 949 نفر که جمعا در رشته‌های تحصیلی مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش یک هزار و 72 نفر پذیرفته شدند. لازم به ذکر است، در رشته‌های تحصیلی موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی 117 هزار و 166 نفر پذیرفته شدند، که از این تعداد در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 57 هزار و 127 نفر، گروه آزمایشی علوم تجربی30 هزار و803 نفر، گروه آزمایشی علوم انسانی 25 هزار و 745 نفر، گروه آزمایشی هنر یک هزار و 899 نفر و گروه آزمایشی زبان‌های خارجی یک هزار و 592 نفر پذیرفته شدند. براساسگزارش ایسسنا، همچنین در دوره مجازی7 هزار و 217 داوطلب پذیرفته شدند که در این دوره در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 3 هزار و 768 نفر، گروه آزمایشی علوم تجربی یک هزار و 304 نفر و گروه آزمایشی علوم انسانی 2 هزار و 145 نفر پذیرفته شدند. گفتنی است به صورت کلی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 175 هزار و 388 نفر، گروه آزمایشی علوم تجربی144 هزار و 525 نفر، گروه آزمایشی علوم انسانی 187 هزار و 559 نفر، گروه آزمایشی هنــر 4 هزار و 128 نفر و گروه آزمایشی زبان‌های خارجی 5 هزار و 468 نفر پذیرفته شدند.