X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره‌ اعلام‌ ظرفیت‌ رشته‌ه

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور بدین‌وسیله‌ به ‌اطلاع‌ داوطلبان‌ مجاز به انتخاب رشته بر اساس کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال 1389 می‌رساند، طبق اعلام دفترگسترش آموزش عالی و برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تغییراتی به شرح ذیل در رشته‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی اعلام می‌گردد. 
الف) رشته‌های جدید: 
رشته محل‌های ذیل به رشته محل‌های مندرج در دفترچه اضافه شده است. لذا داوطلبان با توجه به گروه آزمایشی و دوره مجاز به انتخاب رشته در صورت تمایل می‌توانند این رشته محل‌ها را نیز انتخاب نمایند.

دانشگاه تهران

توضیحات

جنس پذیرش

ظرفیت پذیرش
نیمسال

عنوان گرایش

عنوان رشته

کدرشته محل

گروه آزمایشی

مرد

زن

دوم

اول

روزانه- محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان

مرد

زن

-

30

 

مهندسی شیمی

9151

ریاضی و فنی

روزانه- محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان

مرد

زن

-

30

 

مهندسی صنایع

9152

ریاضی و فنی

روزانه- محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان

مرد

زن

30

 

مهندسی نفت

9153

ریاضی و فنی

مجتمع آموزش عالی بهبهان

دوره روزانه

مرد

زن

25

_

نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

9154

ریاضی و فنی

دوره شبانه

مرد

زن

10

_

نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

9155

ریاضی و فنی

دانشگاه مذاهب اسلامی *

محل تحصیل واحد سنندج- 
پذیرش از گروه‌های آزمایشی 1 و2 و 3

مرد

زن

-

40

 

فقه وحقوق شافعی

9149

چندگروهی

مرد

زن

-

40

 

فقه وحقوق امامیه

9150

چندگروهی

باتوجه به اعلام دفترگسترش آموزش عالی دانشگاه مذاهب اسلامی در دورشته محل فوق برای واحد سنندج بصورت شرایط خاص (مشابه شرایط سایر رشته‌های این دانشگاه مندرج در ویژه‌نامه مربوط) پذیرش دانشجو خواهد داشت و فقط آن دسته از داوطلبانی که در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت این دانشگاه قرارگرفته‌اند می‌توانند برای این دو رشته متقاضی شوند.

رشته نیمه متمرکز طراحی پارچه گروه آزمایشی هنر در مراکز دانشگاه پیام نور

کدرشته

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش

نام مراکز آموزشی

5866

طراحی پارچه

40 نفر

دانشگاه پیام نور تهران ـ مرکز تهران

طراحی پارچه

40 نفر

دانشگاه پیام نور تهران ـ واحد لواسانات

موسسه غیر انتفاعی آذرآبادگان - ارومیه

توضیحات

جنس پذیرش

ظرفیت پذیرش
نیمسال

عنوان گرایش

عنوان رشته

کدرشته محل

گروه آزمایشی

مرد

زن

دوم

اول

 

مرد

زن

-

60

 

مترجمی زبان انگلیسی

9156

زبان‌های خارجی

موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام

پذیرش از گروه‌های آزمایشی 1و2و3

مرد

زن

-

100

 

کاردانی مدیریت جهانگردی

9157

چندگروهی

موسسه غیرانتفاعی پردیسان- فریدونکنار

 

مرد

زن

-

60

نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

9158

ریاضی‌وفنی

موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - واحد یزد

 

مرد

زن

-

100

ایمنی صنعتی

کاردان فنی صنایع

9159

ریاضی‌وفنی

 

مرد

زن

-

100

 

کادانی علمی-کاربردی نرم افزارکامپیوتر

9160

ریاضی‌وفنی

موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد

 

مرد

زن

-

60

 

مهندسی شهرسازی

9161

ریاضی‌وفنی

موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری

 

مرد

زن

-

60

 

مهندسی معماری

9162

ریاضی‌وفنی

 

مرد

زن

-

100

کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

9163

ریاضی‌وفنی

ادامه موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری

توضیحات

جنس پذیرش

ظرفیت پذیرش
نیمسال

عنوان گرایش

عنوان رشته

کدرشته محل

گروه آزمایشی

مرد

زن

دوم

اول

 

مرد

زن

-

100

نقشه برداری

کاردان فنی عمران

9164

ریاضی‌وفنی

 

مرد

زن

-

100

 

کاردانی علمی _ کاربردی  نرم افزارکامپیوتر

9165

ریاضی‌وفنی

 

مرد

زن

-

100

ارتباط داده ها

کاردانی علمی- کاربردی مخابرات

9166

ریاضی‌وفنی

 

مرد

زن

-

100

 

کاردانی علمی-کاربردی شهرسازی

9167

ریاضی‌وفنی

 

مرد

زن

-

100

 

کاردانی معماری

9168

ریاضی‌وفنی

موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان

 

مرد

زن

-

100

 

کاردانی معماری

9169

ریاضی‌وفنی

 

مرد

زن

_

60

فیلمنامه نویسی

سینما

9170

هنر

 

مرد

زن

_

60

کارگردانی

سینما

9171

هنر

پذیرش به صورت نیمه متمرکز

مرد

زن

60

_

 

نقاشی

5887

هنر

پذیرش به صورت نیمه متمرکز

مرد

زن

60

-

 

ارتباط تصویری

5886

هنر

پذیرش به صورت نیمه متمرکز

مرد

زن

100

_

گرافیک

کاردانی هنرهای تجسمی

5892

هنر

موسسه غیر انتفاعی صبا - ارومیه

 

مرد

زن

-

100

تکنولوژی تولیدات زراعی

کاردانی علمی-کاربردی امور زراعی وباغی

9172

تجربی

موسسه غیر انتفاعی علامه قزوینی - قزوین

پذیرش از گروه‌های آزمایشی 1و2و3

مرد

زن

-

100

 

کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی

9174

چندگروهی

موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی-آبیک

 

مرد

زن

-

100

 

کاردانی علمی-کاربردی سخت افزارکامپیوتر

9173

ریاضی‌وفنی

موسسه غیرانتفاعی قشم - قشم

پذیرش از گروه‌های آزمایشی 1و2و3

مرد

زن

-

60

 

مدیریت بازرگانی

9176

چندگروهی

پذیرش از گروه‌های آزمایشی 1و2و3

مرد

زن

-

60

 

مدیریت امور بانکی

9177

چندگروهی

پذیرش از گروه‌های آزمایشی 1و2و3

مرد

زن

-

60

 

حسابداری

9178

چندگروهی

 

مرد

زن

-

100

 

کاردانی علمی-کاربردی نرم افزارکامپیوتر

9179

ریاضی‌وفنی

موسسه غیر انتفاعی گنجنامه - همدان

پذیرش از گروه‌های آزمایشی 1و2و3

مرد

زن

-

100

مدیریت هتلداری

کاردانی صنعت جهانگردی

9180

چندگروهی

موسسه غیرانتفاعی مازیار-رویان نور

پذیرش از گروه‌های آزمایشی 1و2و3

مرد

زن

-

60

 

مدیریت هتلداری

9148

چندگروهی

موسسه غیر انتفاعی نبی اکرم (ص) - تبریز

 

مرد

زن

-

60

 

مهندسی فناوری اطلاعات

9139

ریاضی‌وفنی

 

مرد

زن

-

60

نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

9140

ریاضی‌وفنی

 

مرد

زن

-

100

 

کاردانی علمی _ کاربردی  نرم افزارکامپیوتر

9141

ریاضی‌وفنی

 

مرد

زن

-

100

ارتباط داده ها

کاردانی علمی_کاربردی مخابرات

9142

ریاضی‌وفنی

 

مرد

زن

-

100

 

کاردانی معماری

9143

ریاضی‌وفنی

 

مرد

زن

-

60

 

مترجمی زبان انگلیسی

9144

زبانهای خارجی

پذیرش از گروه‌های آزمایشی 1و2و3

مرد

زن

-

60

 

مدیریت بازرگانی

9145

چندگروهی

پذیرش از گروه‌های آزمایشی 1و2و3

مرد

زن

-

60

 

کتابداری واطلاع رسانی

9146

چندگروهی

پذیرش از گروه‌های آزمایشی 1و2و3

مرد

زن

-

100

 

کاردانی مدیریت بازرگانی

9147

چندگروهی

پذیرش به صورت نیمه متمرکز

مرد

زن

60

-

 

ارتباط تصویری

5886

هنر

پذیرش به صورت نیمه متمرکز

مرد

زن

60

-

بازیگری

نمایش

5908

هنر

پذیرش به صورت نیمه متمرکز

مرد

زن

60

-

کارگردانی

نمایش

هنر

پذیرش به صورت نیمه متمرکز

مرد

زن

100

-

گرافیک

کاردانی هنرهای تجسمی

5892

هنر

 

مرد

زن

-

100

 

کاردانی علمی کاربردی گرافیک رایانه

9175

هنر

ب) موارد حذف شده
1- با توجه به اعلام انصراف دانشگاه صنعتی امیرکبیر از پذیرش دانشجو در واحد دانشگاهی بندر ماهشهر، لذا کدرشته محل‌های 1445 و 1442 مربوط به رشته‌های مهندسی شیمی و مهندسی پلیمر دانشگاه مذکور از دفترچه شماره 2 حذف می‌گردد.
2- با توجه به اعلام انصراف دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از پذیرش دانشجو در کدرشته محل‌های 1084 و 2234 گروه تجربی (رشته مهندسی منابع طبیعی-مهندسی چوب و کاغذ - دوره‌های روزانه و شبانه)، 1149 و 2047 گروه ریاضی (رشته مهندسی عمران نقشه برداری - دوره‌های روزانه و شبانه) و همچنین رشته ارتباط تصویری از گروه هنر، لذا رشته‌های فوق از دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی شماره 2 حذف می‌گردد. همچنین این دانشگاه در سایر رشته‌ها ظرفیت پذیرش را تغییر داده که در اعلام نتایج نهایی اعمال خواهد شد.
3- کدرشته محل 1727 کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در دوره روزانه حذف می‌گردد. 
ج) موارد اصلاحی: 
1- با توجه به ا علام دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی، مقطع دوره روزانه رشته کاردانی بهداشت حرفه‌ای با کد 1884 در دانشگاه علوم پزشکی کردستان، رشته کارشناسی بهداشت حرفه‌ای با ظرفیت 20 نفر برای نیمسال اول با همان کدرشته محل اصلاح می‌گردد.
2- نیمسال پذیرش رشته 2452 گروه ریاضی (دوره شبانه مهندسی مکانیک) طبق اعلام مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی بناب، نیمسال اول می‌باشد.
3- طبق اعلام دانشگاه غیرانتفاعی چابهار، تحصیل در کدرشته محل 6274 گروه زبان (رشته زبان انگلیسی) با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان می‌باشد. همچنین کدرشته محل‌های 4024 گروه ریاضی (رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات)، 8760، 8761، 8762، 8763 و 8764 (رشته اقتصاد و مدیریت) دانشگاه غیرانتفاعی چابهار، جز دوره‌های بین‌الملل و با همکاری دانشگاه لندن بوده و دارای شهریه حدود 40 میلیون ریال (جمع شهریه ثابت و متغیر) در هر نیمسال تحصیلی می‌باشد و پذیرش در این رشته محل‌ها همانند سایر رشته‌های تحصیلی دوره‌های بین‌الملل به صورت نیمه‌متمرکز صورت می‌پذیرد.
4- نوع گزینش رشته ریاضیات و کاربردها بصورت استانی می‌باشد.
5- گزینش رشته کاردانی فوریت‌های پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (کدرشته محل 2076)، بصورت شرایط خاص و ظرفیت آن نیز برای نیمسال اول سال تحصیلی جاری می‌باشد و کلمه نیمه متمرکز در ستون توضیحات رشته محل مذکور حذف می‌گردد.
6- عنوان صحیح گروه آزمایشی رشته‌های تحصیلی دوره نیمه حضوری در صفحه 88 دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربی، گروه آزمایشی 2 (علوم تجربی) می‌باشد.
7- شرایط پذیرش دانشجو در رشته نیمه‌متمرکز مهندسی کشتی ـ گرایش موتور دانشگاه صنعت نفت واحد محمودآباد به شرح زیر اعلام می‌گردد.
1-7- داشتن مدرک دیپلم ریاضی فیزیک با حداقل معدل کل دیپلم 15.
2-7- حداکثر سن متقاضیان 22 سال تمام.
3-7- داشتن سلامت جسم و روان به تشخیص پزشک معتمد سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر عدم کوررنگی و اخذ کارت سلامت دریانوردی و حداقل قد 165 سانتیمتر.
4-7- قبولی در مصاحبه حضوری.
5-7- اولویت پذیرش با داوطلبانی است که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم پزشکی باشند.
تبصره: داوطلبانی که خدمت نظام وظیفه انجام نداده‌اند و یا معافیت غیرپزشکی ندارند، می‌توانند این رشته را انتخاب نمایند ولی در صورت نیاز به مدارک مذکور، مسئولیت اخذ و ارائه آن به عهده دانشجو خواهد بود.
6-7- مسئولیت انجام دوره کارورزی در دریا، اعم از مالی و اجرایی به عهده دانشجو بوده و موظف می‌باشد بنا به درخواست دانشگاه در زمان مقرر با مسئولیت خویش دوره را انجام داده و مدارک لازم به دانشگاه ارائه نماید.
7-7- دوره تحصیلی به صورت شبانه روزی در مجتمع آموزشی علوم دریایی محمودآباد (استان مازندران) بوده و پذیرفته شدگان در صورت وجود امکانات از خوابگاه مجردی و سه وعده غذا بر اساس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط بهره مند می‌گردند.
8-7- دانشگاه صنعت نفت هیچگونه تعهد استخدامی در قبال پذیرفته شدگان نخواهد داشت.

8- شهریه رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی دوره شبانه دانشگاه شهید بهشتی تهران به شرح جدول ذیل می‌باشد (کلیه مبالغ به ریال می‌باشد).

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر برای هر واحد درسی

شهریه پروژه در صورت وجود پروژه در برنامه آموزشی

عمومی

پایه نظری

اصلی و تخصصی

آزمایشگاهی و کارگاهی

با دو ساعت اجرا در هفته

با سه ساعت اجرا در هفته

فنی و مهندسی و هنر

000/200/1

000/70

000/120

000/225

000/250

000/350

000/450

علوم پایه

000/050/1

000/70

000/120

000/180

000/250

000/350

000/350

علوم انسانی

000/000/1

000/70

000/100

000/150

000/250

000/350

000/300

9- دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی فاقد هرگونه امکانات خوابگاهی می‌باشد. آدرس: تهران ـ حکیمیه تهرانپارس ـ بلوار نور ـ جنب پارک ساحل. تلفن: 5-77309961-021 نشانی اینترنتی: www.hse.ac.ir 
10- آدرس جدید مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اشراق بجنورد: بجنورد ـ کیلومتر 5 جاده اسفراین – ارکان ـ بعد از نمایشگاه بین‌المللی.
صندوق پستی 1754 ـ کدپستی 55111-94531 تلفن: 7-2285701 دورنگار: 2285709-0584 نشانی اینترنتی: www.eshragh.ac.ir
11- آدرس جدید مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رشدیه تبریز: تبریز ـ شهرک رشدیه ـ کوی الهیه ـ خیابان ارغوان (سبلان).
تلفن: 6678581 دورنگار: 6678582-0411
12- شرایط ذیل به شرایط و ضوابط اختصاصی مؤسسه آموزش عالی ابرار ـ تهران علاوه بر شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته شماره 2 اضافه خواهد شد.
1-12- داوطلبان ورود به این مؤسسه لازم است به دین مبین اسلام و اصل ولایت فقیه، اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
2- 12- استفاده از حجاب برتر (چادر مشکی، مانتو شلوار بلند با رنگ مناسب، کفش ساده و عدم استفاده از هرگونه آرایش) برای کلیه دانشجویان الزامی است و در صورت عدم رعایت موارد فوق، از ثبت‌نام و ادامه تحصیل در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد.
3-12- این مؤسسه هیچگونه امکانات خوابگاهی و غذا برای ارائه به دانشجویان ندارد.
13- شرایط ذیل به شرایط و ضوابط اختصاصی مؤسسه آموزش عالی رفاه ـ تهران علاوه بر شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته شماره 2 اضافه خواهد شد.
1-13- نام نویسی صرفاً از افرادی به عمل می‌آید که در مصاحبه حضوری شرایط لازم مؤسسه را احراز نمایند.
2-13- شرط ثبت‌نام و ادامه تحصیل در مؤسسه رعایت حجاب کامل اسلامی و التزام عملی به اخلاق و احکام اسلامی است.
3-13- مؤسسه دارای امکانات اردوگاهی و ورزشی خاصی است که بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی مؤسسه دانشجویان می‌توانند با تخفیفات دانشجویی از این امکانات بهره‌مند شوند.
4-13- در صورت احراز شرایط برابر در مصاحبه، افرادی که به زبان انگلیسی و عربی (به تناسب رشته) و همچنین کامپیوتر، تسلط بیشتری داشته باشند از اولویت برخوردار خواهند شد.

5-13- از دانشجویان پذیرفته شده در تمامی رشته‌ها در بهمن ماه ثبت‌نام بعمل می‌آید.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور