X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

نوروز :دو روی یک سکه!!

حدود چهار ماه تا کنکور سراسری باقیست.نیمسال اول گذشت و ما شاهد دو دسته دانش آموز بودیم. 

دسته ی اول کسانی که نیمسال اول را با موفقیت طی کردند و دسته ی دوم کسانی که موفق نبودند. 

در قدم اول هر کدام از این دو گروه باید نقاط ضعف و قدرت خود در نیم سال اول را شناسایی کنند و نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام کنند. 

دانش اموزانی که نیم سال اول را خوب سپری کردند باید به این نکته توجه داشته باشند که موفقیت در نیم سال اول به تنهایی کافی نیست و باید در نیمسال دوم نیز به تلاش خود بیفزایند. 

دانش آموزانی نیز که در نیم سال اول بنا به هر دلیلی سستی کردند و موفق نبودند باید به این نکته ی مهم توجه داشته باشند که حرکت صحیح و با برنامه در نیمسال دوم مهمتر است.پس باید با هدف گذاری مناسب و شناخت توانایی ها در این مدت باقی مانده به پیش روند. 

در این میان ایام نوروز برای هر دو گروه نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. 

این ایام در حکم دو روی یک سکه می باشد.اگر با برنامه ریزی مناسب و استفاده از منابع متناسب با این دوره همچون کتاب نوروز - که تمرین ۱۰۰ تست در هر روز از ان در نوروز توصیه می شود - و کتاب زرد عمومی بیشترین بهره را ازا ین ایام ببرید قدم بزرگی به سوی موفقیت برداشتید اما اگر بدون برنامه ی جامع و هدف مند اوقات نوروزی را به بطالت سپری کنید حتی اگر تا نوروز بخوبی مطالعه کرده باشید سستی در این ایام شما را از موفقیت بدور خواهد کرد. 

پس هر دو گروه فرصت بزرگی برای نزدیکی به موفقیت در نوروز دارند به شرط برنامه ریزی و هدف گذاری و تلاش برای رسیدن به هدف . 

 

سعید عباسی