X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

مقایسه ی آمار کنکور ۸۷ و ۸۸


اسامی 36 داوطلب برگزیده آزمون سراسری سال 1388 در گروههای آزمایشی پنج گانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی اعلام شده و این بار پسران تنها با یک نفر برگزیده بیشتر از دختران پیشی گرفته اند.

به گزارش مهر، نتایج اولیه کنکور سراسری سال 1388 تا فردا 10 مرداد ماه اعلام می شود. اما پیش از اعلام نتایج، اسامی نفرات برگزیده به تفکیک گروههای آزمایشی روز گذشته اعلام شد.

بر این اساس با توجه به اینکه رستگار رحمانی تنها از جوانرود توانسته است رتبه اول گروه ریاضی و گروه زبان های خارجی را همزمان کسب کند از میان 36 برگزیده 18 نفر از آنها را پسران و 17 نفر را دختران تشکیل می دهند.

بررسی 10 نفر اول گروه ریاضی نشان می دهد که تمام 10 نفر پسر هستند و این در حالی است که بررسی در گروه آزمایشی علوم انسانی و علوم تحربی دختران با 6 نفر برگزیده از پسران پیش افتاده اند.

احتساب 10 نفر برتر آزمون سراسری سال 1388 در گروه آزمایشی علوم تجربی، نشان دهنده برتری تعداد دختران در این گروه است اما نفرات اول و دوم به گروه پسران تعلق دارد. در این گروه 6 دختر در میان 10 نفر اول کنکور قرار دارند.

با بررسی جنسیت برترین ها در دو گروه آزمایشی زبانهای خارجی و هنر درمی یابیم که در گروه آزمایشی زبانهای خارجی دو نفر اول پسر و نفر سوم دختر هستند و در گروه آزمایشی هنر سه نفر نخست این گروه را دختران تشکیل می دهند و پسران در میان برترین های این گروه جایی نداشتند.

همچنین در گروه های آزمایشی علوم انسانی برتری با دختران است. 6 نفر از دختران در این گروه حائز رتبه های اول تا چهارم و رتبه مشترک هشتم شده اند.

در کنکور 88 نفرات اول گروه های علوم انسانی و هنر دختر هستند و پسران نفرات اول گروه های زبان خارجی، ریاضی و فنی و تجربی را به خود اختصاص داده اند.

این در حالی است که در کنکور سال 87 در گروههای آزمایشی پنج گانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی نشان می دهد دختران با اختلاف پنج درصدی در کسب کرسیهای برتر کنکور از پسران پیشی گرفته بودند.

در کنکور 87 در گروه ریاضی برتری با پسرها بود و دختران نیز در این گروه جای داشتند و در گروه آزمایشی علوم تجربی عکس این موضوع صادق بود و 7 نفر از برگزیده ها دختر و سه نفر دیگر پسران بودند.

در کنکور سال 87 در گروه آزمایشی علوم انسانی برتری با دختران بود و با 7 نفر برگزیده گوی سبقت را از پسران ربوده بودند. وضعیت کنکور 87 در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی نیز کاملاً مساوی بود. در گروه های آزمایشی هنر سه نفر اول دختران و در گروه های آزمایشی زبان های خارجی سه نفر اول پسران، برگزیدگان این گروه ها را تشکیل می دادند.

به گزارش مهر، در مقایسه ای که میان محل سکونت داوطلبان برگزیده کنکور 88 با کنکور 87 صورت گرفته نشان می دهد که در میان نفرات برتر کنکور، برتری با ساکنان استان تهران است و پس از آن سایر استانها در رده های بعدی قرار دارند.

از میان نفرات برتر کنکور سراسری سال 88، 10 نفر از استان تهران، 5 نفر از استان فارس، 4 نفر از استان یزد، 4 نفر استان اصفهان، 2 نفر از استان مازندران، 2 نفر از استان سمنان، 2 نفر از استان آذربایجان شرقی هستند و از استانهای اراک، قم، کرمان، کرمانشاه، خراسان رضوی و خوزستان یک نفر در میان نفرات برتر کنکور حضور دارند.

این در حالی است که از میان 36 داوطلب برگزیده آزمون سراسری سال 1387 در سال گذشته در گروههای آزمایشی پنج گانه 17 نفر از برگزیدگان از تهران بودند. استان تهران یک رتبه اولی در گروه هنر و 9 نفر برتر در رتبه های مختلف بالاترین میزان برگزیدگان را به خود اختصاص داده بود که در این میان 8 نفر تهرانی و 2 نفر کرجی بودند.

بررسی های محل سکونت نفرات برتر کنکور سراسری سال 88 نشان می دهد که در میان گروه های پنج گانه تنها نفر اول گروه هنر از میان تهرانی ها است و نفرات اول سه گروه آزمایشی تجربی، ریاضی و انسانی به ترتیب از شهرهای جوانرود، بهشهر و گرمسار هستند. با توجه به اینکه نفر اول گروه علوم تجربی و زبان های خارجی یک نفر است، شهر جوانرود دو رتبه برتر کنکور 88 را به خود اختصاص داده است.

استان فارس نیز با دو رتبه دومی در گروه های ریاضی و علوم تجربی و دو رتبه نهمی و یک رتبه چهارمی پس از تهران بیشترین تعداد نفرات برتر کنکور را به خود اختصاص داده است و پس از آن استانهای اصفهان و یزد رتبه های برتر کنکور را هر کدام با 4 برگزیده در خود جای داده اند.