--- خبری آموزشی 87 ---

جزئیات شش ساله شدن ابتدایی

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این‌که ساختار نظام آموزشی کشور از سال آینده تغییر و نظام «3-3-6» استقرار می‌یابد، از اضافه شدن سال ششم ابتدایی به مقطع ابتدایی خبر داد.

محمدمهدی نوید ادهم به ایسنا گفت: نظام 3-3-6 پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان یکی از احکام سند ملی آموزش و پرورش به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و باید مقدمات استقرار برای اجرای آن در آموزش و پرورش فراهم شود.

وی افزود: بر این اساس کارگاهی در آموزش و پرورش تشکیل شده و نحوه و چگونگی اجرای ساختار را بررسی و تدوین می‌کند لذا از سال آینده این ساختار همزمان با سال اول ابتدایی در مقطع ششم ابتدایی نیز مستقر می‌شود و دانش‌آموزان با کتاب‌های کاملا جدید، کلاس اول و ششم ابتدایی را آغاز خواهند کرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: پس از استقرار نظام و ساختار جدید آموزشی، دوره پیش دانشگاهی همچنان باقی خواهد بود و زمانی که استقرار نظام جدید به دوره دوم دبیرستان رسید، پیش دانشگاهی از نظام آموزشی کشور حذف و دانش‌آموزان پس از اتمام سال سوم دبیرستان، مستقیما وارد کنکور و دانشگاه خواهند شد.

نوید گفت: حذف کنکور نیز براساس قوانین مربوط به آن در حال پیگیری و انجام است و مراحل خود را طی می‌کند.

وی با اشاره به سند درس ملی نیز خاطرنشان کرد: تغییر ساختار کتاب‌های درسی نیز در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی در حال بررسی و انجام است و امیدواریم تا پایان امسال این سند مهم نیز به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد تا نظام تحولی تعلیم و تربیت به اهداف خود نزدیک‌تر شود.