--- خبری آموزشی 87 ---

تأسیس دانشگاه دخترانه در هر استان

مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم گفت: تاسیس دانشگاه مخصوص دختران در هر استان که گامی مهم در راستای اسلامی کردن دانشگاه هاست با جدیت در وزارت علوم پیگیری می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر امور فرهنگی وزارت علوم دکتر جلیل دارا با بیان این مطلب افزود: اسلامی شدن دانشگاه‌ها از دغدغه‌های عمده مسئولین نظام بعد از انقلاب اسلامی بوده است که در این دوره معتقدیم این امر مصداقی تر و عینی تر در حال انجام است.

وی تأکید کرد: تأسیس دانشگاه دخترانه در هر استان یکی از مصادیق اسلامی شدن دانشگاه‌هاست که وزارت علوم به صورت جدی درحال پیگیری این بحث خواهد بود و امیدواریم که در آینده بتوانیم نتیجه آن را شاهد باشیم.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم خاطر نشان کرد: ایجاد دانشگاه دخترانه در هر استان به معنای احترام به جامعه بانوان دانشگاهی کشور و ایجاد فضایی مطابق خواسته‌های آنها خواد بود.

دکتر دارا افزود: تأسیس این دانشگاه‌ها از این باب که دانشجویان دختر می توانند در کنار خانواده‌ خود بوده و در فضای فرهنگی متعلق به فرهنگ بومی خود زندگی کنند می تواند بسیاری از دغدغه‌های آنان را مرتفع کرده و از مشکلات احتمالی آنها بکاهد.

وی با اشاره به استقبال برخی از اساتید دانشگاه‌ها و خانواده ها از این طرح گفت: در موارد متعددی خانواده‌ها و اساتید دانشگاه‌ها از این امر استقبال کرده‌اند و طرح‌هایی نیز از سوی اساتید در این زمینه ارسال شده است و این یعنی دغدغه اسلامی شدن در سطوح مختلف وجود دارد.

دکتر دارا با اشاره به صدور بیانیه به 2 تن از نمایندگان و تقدیر از وزارت علوم افزود: از این حمایت به هنگام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از جدیت در اسلامی شدن دانشگاه ها که یکی از دغدغه‌های مهم آن‌ها نیز است تشکر می‌کنیم و اطمینان داریم که مجلس محترم شورای اسلامی همواره حمایت‌های خویش را در انجام این امر مهم خواهند داشت.

وی با بیان اینکه در موارد مشابهی که این نوع دانشگاه تاسیس شده است نتیجه مطلوبی داشته گفت: تاسیس دانشگاه دخترانه در هر استان نه تنها محدودیتی برای دانشجویان دختر است بلکه فضایی خواهد بود که در آن موفقیت های علمی جامعه بانوان دانشگاهی شکوفایی بیشتری پیدا می‌کند.