--- خبری آموزشی 87 ---

دریافت تعهد‌نامه اخلاق و رفتا‌ر از دانشجویان جدید

معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از گرفتن تعهد‌نامه اخلاق و رفتا‌ر دانشجویی از دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه خبر داد.

محمود ملاباشی در گفت‌وگو ایسنا افزود: وظیفه دانشگاه‌هاست که به دانشجویان تازه وارد مقررات موجود را ابلاغ کنند تا دانشجویان پس از خواندن این مقررات نسبت به پایبندی به آن تعهد دهند که تخلفی انجام نمی‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: هرساله در بدو ورود دانشجویان به دانشگاه به دانشجویان سال اولی در خصوص مقرارت آموزشی، انضباطی، سکونت در خوابگاه و... اطلاع رسانی کرده و از آنان تعهدنامه گرفته می‌شود تا ضمن آشنایی با این مقررات قوانین موجود را رعایت کنند.

معاون دانشجویی وزارت علوم در خاتمه با اشاره به منشور انضباطی دانشگاه‌ها، گفت: منشور انضباطی دانشگاه‌ها همانند سالهای گذشته است و اگر تغییری داشته باشد باید به امضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.