--- خبری آموزشی 87 ---

اطلاعیه مهم سازمان سنجش آموزش کشور درباره داوطلبان آزمون سراسری

کارنامه نهائی داوطلبان محترم آزمون سراسری سال 1390 تا پایان شهریور ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.لذا داوطلبان پس از مشاهده کارنامه در صورت داشتن هرگونه سوال می توانند درخواست خود را از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:www.sanjesh.org ارسال فرمایند.

توجه:اولویت پاسخگویی با درخواستهای اینترنتی بوده و بررسی درخواستهای حضوری یا کتبی پس از اتمام درخواستهای اینترنتی شروع خواهد شد.
بنابراین از داوطلبان و والدین محترم این عزیزان درخواست می گردد از مراجعه حضوری به سازمان سنجش خودداری فرمایند.