--- خبری آموزشی 87 ---

جزییات ثبت نام قبولی های کنکور 90

پذیرفته شدگان کنکورهای سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی که موفق به پذیرش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شدند آغاز شد که در جداولی به طور کامل زمان ثبت نام قبولی های کنکور منتشر شده است.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش، به موجب مصوبه شماره 204770/ت 45394 هـ مورخ 14 آذرماه 89 هیئت وزیران کلیه پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال 90 باید مبلغ 21 هزار ریال (معادل دو هزار و صد تومان) بابت مابه التفاوت هزینه ثبت نام در این آزمون به حساب سیبا به شماره 2172119001003 نزد بانک ملی شعبه بهجت آباد (تهران) کد 095 ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ) به نام سازمان سنجش آموزش کشور واریز و فیش دریافتی را به همراه سایر مدارک ثبت نامی در زمان ثبت نام به دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی ارائه کنند.

برنامه زمانی ثبت نام از پذیرفته شدگان برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که در این اطلاعیه برنامه زمانی اعلام نکرده اند براساس حرف اول نام خانوادگی آنان اعلام شده است.

افرادی که اول نام خانوادگی آنها با حروف الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ شروع می شود در تاریخ چهارشنبه 23 شهریور می توانند در دانشگاه ها ثبت نام کنند.

افرادی که اول نام خانوادگی آنها با حروف ح – خ- د –ذ– ر – ز- ژ – س شروع می شود در روز شنبه 26 شهریور، افرادی که اول نام خانوادگی آنها با حروف ش – ص- ض – ط – ظ- ع – غ – ف – ق – ک شروع می شود در روز یکشنبه 27 شهریور و افرادی که اول نام خانوادگی آنها با حروف گ – ل – م – ن – و - هـ - ی شروع می شود در روز دوشنبه 28 شهریور می توانند ثبت نام کنند.


همچنین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه یزد / دانشگاه فردوسی مشهد / دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشگاه علوم پزشکی شاهرود / دانشگاه بیرجند / دانشگاه زنجان / دانشگاه سمنان / دانشگا
ه علوم پزشکی ارومیه / دانشگاه علوم پزشکی بابل / دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه / موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی ایوانکی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر ثبت نام خود را به صورت اینترنتی اعلام کرده اند و تاریخ مشخص را در سایت خود درج کرده اند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آن دسته از داوطلبانی که به جای کد رشته قبولی در مقابل اسامی آنها کدهای112، 114 و 115 درج شده توجه داشته باشند که به ترتیب در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های دانشگاه شاهد، هنر اسلامی تبریز و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه) قرار گرفته‌اند لذا ضرورت دارد براساس برنامه زمانی اعلام شده که طی اطلاعیه‌ای در روز دوشنبه 21 شهریور ازطریق نشریه پیک سنجش و در سایت این سازمان درج خواهد شد برای مصاحبه به آدرس محل اعلام شده مراجعه کنند.

ثبت نام کنکوری های دانشگاه آزاد

همچنین ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد از امروز شنبه 26 شهریورماه در تمام واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه دارد.

سهم داوطلبان زن پذیرفته شده در این آزمون 51 درصد و سهم داوطلبان مرد در پذیرش 49 درصد اعلام شد همچنین 59 درصد پذیرفته شدگان در انتخاب نخست، 32 درصد در انتخابهای دوم تا سوم و 9 درصد در انتخاب دانشگاه پذیرفته شده اند.
 
25 درصد سوابق تحصیلی در پذیرش داوطلبان موثر بوده است و به غیر از رشته فنی مهندسی که درصد شرکت‌ کنندگان مرد بیشتر از شرکت کنندگان زن‌ است، در سایر آزمونها تعداد شرکت کنندگان زن بالاتر از شرکت کنندگان مرد بود.

برنامه زمانی ثبت نام پذیرفته شدگان طبق اعلام دانشگاهها وموسسات آموزش عالی  

ردیفتاریخ اعلام شدهنام دانشگاههاتوضیحات
123 شهریور

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی اردبیل / دانشگاه صنعتی شریف

پذیرفته شدگان به سایت دانشگاه ها مراجعه کنند
223 تا 24 شهریور

دانشگاه علوم پزشکی گلستان / دانشگاه صنعتی اصفهان/ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی ایران زمین/موسسه آموزش عالی دانش پژوهان/موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی لامعی گرگانی

//
323 تا 25 شهریور

دانشگاه بوعلی سینا همدان/ دانشگاه بجنورد/دانشگاه فسا/ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی کرمان/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز/
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی/ دانشگاه محقق اردبیلی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

//
4
23 تا 26  شهریور
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی اسوه/ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار/دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی/
دانشگاه علوم پزشکی شیراز/دانشگاه اصفهان / دانشکده علوم حدیث غیردولتی و غیر انتفاعی/موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی شمس گنبد/دانشگاه علوم پزشکی زابل/دانشگاه تهران/دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
//
523 تا 27  شهریور

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)/ دانشگاه علوم و فنون مازندران/ موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی شفق/دانشگاه تربیت معلم سبزوار/ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین/ دانشگاه علوم پزشکی لرستان/ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکمت قم

//
623 تا 28  شهریور

دانشگاه صنعتی سهند/ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی الوند همدان/مجتمع آموزش عالی اردکان/ موسسه آموزش عالی بهمنیار کرمان/ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل/ دانشکده معارف قرآنی اصفهان  غیرانتفاعی و غیردولتی

//

برنامه زمانی بخشی دیگر از دانشگاهها و مراکز آموزش دولتی برای ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور 90 

 

ردیفتاریخنام دانشگاههاتوضیحات
124 شهریور

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی احرار/ دانشگاه شاهد/ دانشگاه صنعتی شاهرود/ دانشگاه کاشان/ دانشگاه مذاهب اسلامی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران/دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پذیرفته شدگان به سایت دانشگاه ها مراجعه کنند
225 شهریور

دانشکده علوم پزشکی ایلام/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

//
برنامه زمانی دانشگاه هایی که از 26 شهریورماه ثبت نام خود را آغاز می کنند
ردیفتاریخ نام دانشگاههاتوضیحات
126 شهریوردانشگاه هنر/دانشکده تربیت دبیر فنی دختران دکتر شریعتی/دانشگاه الزهرا (س)/دانشگاه ایلامپذیرفته شدگان به سایت دانشگاه ها مراجعه کنند
226 تا 28 شهریوردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر/ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی اکباتان/دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان/دانشگاه علوم ومعارف قرآنی/موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی فضلیت/دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ دانشگاه تبریز/ دانشگاه علوم پزشکی قم //
326 تا 29  شهریور
 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی کارون/ موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد غیردولتی و غیرانتفاعی/دانشگاه هنر اسلامی تبریز/موسسه آموزش عالی غیردولتی وغیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی/موسسه آموزش عالی خیام مشهد/مؤسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی بنیان/دانشگاه کردستان/دانشگاه گیلان/دانشگاه مازندران/ دانشگاه رازی کرمانشاه/دانشگاه سیستان و بلوچستان/دانشگاه شیراز/دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد/دانشگاه علوم پزشکی کرج/دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه/ دانشگاه علوم پزشکی زنجان / دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور/ دانشگاه صنعتی کرمانشاه //
426 تا 30  شهریوردانشگاه صنعتی همدان/دانشگاه ملایر/ دانشگاه قم/ دانشگاه خلیج فارس  بوشهر/ دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان/ دانشگاه ارومیه //
526 تا 31 شهریور

دانشگاه علوم پزشکی اراک/موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی پاسارگاد شیراز/ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

 //

برنامه زمانی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای ثبت نام از 27 شهریور

ردیفتاریخنام دانشگاه هاتوضیحات
127 تا 28 شهریوردانشگاه علوم پزشکی ارتش/دانشگاه علم و صنعت ایران/ دانشگاه یاسوج پذیرفته شدگان به سایت دانشگاه ها مراجعه کنند
227 تا 29  شهریور
 
دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویراحمد/موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی صبح صادق/پردیس بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران/دانشگاه علم و فرهنگ غیردولتی و غیرانتفاعی/ دانشگاه علوم پزشکی قزوین //
327 تا 30و 31 شهریور
موسسه آموزش عالی غیردولتی وغیرانتفاعی ادیبان/دانشگاه شهید چمران اهواز/دانشگاه شهرکرد/دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 //
428 تا 30  شهریور
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان/ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان/دانشگاه شهید بهشتی
 //
528 تا 31 شهریوردانشگاه علامه طباطبایی/ دانشگاه تربیت معلم تهران //
629 تا 30 شهریورمدرسه عالی شهید مطهری/دانشگاه صنعت نفت //