--- خبری آموزشی 87 ---

قیمت کتاب‌های درسی کلیه مقاطع تحصیلی اعلام شد

مدیرکل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی آموزش و پرورش با بیان اینکه توزیع کتاب‌ها از فردا در شهرستان‌ها آغاز می‌شود، قیمت کتاب‌های درسی همه مقاطع تحصیلی سال 90ـ91 را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، سید احمد حسینی گفت: بر اساس بخشنامه اعلام شده و قیمت پشت جلد کتاب‌ها کتاب فارسی بخوانیم 7500 ریال، فارسی بنویسیم8500 ریال، ریاضی10500 ریال، علوم 8000 ریال، قرآن 5500 ریال است.

وی گفت: در پایه دوم کتاب فارسی بخوانیم 10000ریال، فارسی بنویسیم و ریاضی 6000 ریال، علوم 5000 ریال، هدیه آسمان 4000 ریال، کتاب کار هدیه آسمان2500 ریال و قرآن 6500 ریال قیمت‌گذاری شده است.

به گفته حسینی در پایه سوم ابتدایی قیمت کتاب فارسی بخوانیم 11000 ریال، فارسی بنویسیم 6000 ریال، ریاضی6500 ریال، علوم 7500 ریال، هدیه آسمان و کتاب کار هدیه آسمان هر کدام 5000 ریال، قرآن 10000ریال و اجتماعی 3000 ریال است.

مدیر کل چاپ و توزیع کتب درسی وزارت آموزش و پرورش همچنین قیمتهای پایه چهارم ابتدایی را در فارسی بخوانیم11000 ریال، فارسی بنویسیم 5000ریال، ریاضی و علوم 6500 ریال، هدیه آسمان 5000 ریال، کتاب کار هدیه آسمان 3000 ریال،‌ قرآن 8000 ریال و اجتماعی 5000 ریال عنوان کرد.

وی افزود: در پایه پنجم نیز برای فارسی بخوانیم13 هزار ریال، فارسی بنویسیم 5000 ریال، ریاضی6000 ریال، علوم و هدیه آسمان 7000 ریال، کتاب کار هدیه آسمان3000 ریال، قرآن و اجتماعی هر کدام 5000 ریال قیمت تعیین کرده است.

وی گفت: بر این اساس برای پایه اول و دوم ابتدایی قیمت یک دوره کتاب 40هزار ریال، در پایه سوم 54 هزار ریال، در پایه چهارم 50 هزار ریال و در پایه پنجم 51 هزار ریال تعیین شده است.

وی همچنین با اشاره به قیمت‌ کتاب‌های درسی دوره راهنمایی نیز گفت: برای سال اول مبلغ 76500 ریال، سال دوم 74500 ریال، سال سوم پسران و دختران 79500 ریال قیمت کتاب تعیین شده است.

به گفته مدیرکل چاپ و توزیع کتب درسی در مقطع دبیرستان نیز برای سال اول مبلغ یک دوره کتاب 68500 ریال، سال دوم تجربی 88 هزار ریال، سال دوم ریاضی 87 هزار ریال، سال دوم انسانی 95 هزار ریال، سال سوم تجربی 76 هزار ریال، سال سوم ریاضی 92 هزار ریال و سال سوم انسانی نیز 88500 ریال تعیین شده است.

حسینی تاکید کرد: دانش‌آموزان و اولیاء کتاب‌های درسی دوره راهنمایی و دبیرستان را در تمام طول سال تحصیلی از فروشگاه‌های انتشارات مدرسه با شرکت‌های چاپ و نشر کتابهای درسی می‌توانند تهیه کنند.

وی در پایان گفت: کتابهای درسی به صورت P.D.F روی سایت به نشانی www.chap.sch.ir و www.chap.roshd.ir قابل دسترسی است.