X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

--- خبری آموزشی 87 ---

دانشگاه بین المللی...

12 دانشگاه علوم پزشکی دارای واحدهای بین المللی در مناطق آزاد تجاری و یا ویژه اقتصادی هستند که با دریافت شهریه به تربیت دانشجو از مقطع لیسانس تا دکتری می پردازند به طوری که برای پزشک شدن در این واحدها حداقل باید 80 میلیون تومان شهریه پرداخت کرد. 
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 12 دانشگاه علوم پزشکی دارای واحدهای بین المللی در مناطق آزاد تجاری و یا ویژه اقتصادی هستند که در هر کدام از این واحدها رشته هایی در مقاطع کارشناسی تا دکتری حرفه ای بر اساس ضوابط وزارت بهداشت ارائه می شود.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در قشم، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در قشم، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کیش، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کیش، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ارس، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در آبادان، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در چابهار، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بندر انزلی، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بم، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه ویژه اقتصادی پیام کرج، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در رامسر و واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در منطقه احمدآباد ایجاد شده اند.

پذیرش دانشجو در این واحدها به صورت نیمه متمرکز است و پس از اعلام اسامی به میزان پنج برابر ظرفیت توسط سازمان سنجش از میان معرفی شدگان جهت انجام مصاحبه دعوت به عمل می آید. همچنین پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی ارشد نیز از میان پذیرفته نشدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی در تابستان هر سال انجام می گیرد.

در این گزارش به بخش شهریه های این واحدها در رشته های مختلف و مقاطع مختلف در دانشگاههای علوم پزشکی می پردازیم.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در احمدآباد

شهریه هر سال تحصیلی در واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بدون احتساب هزینه های خوابگاه، غذا، بیمه و غیره محاسبه می شود و بر اساس هر مقطع و رشته متفاوت است. این مبالغ شامل شهریه ثابت و متغیر (واحدهای تئوری و عملی) به صورت سالانه محاسبه شده است.

دانشجویان باید بر اساس فرم تعهد مالی این دانشگاه، آمادگی کامل مالی خود را جهت پرداخت به موقع شهریه های تحصیلی در ابتدای هر سال تحصیلی اعلام کرده و یک ضمانت نامه بانکی را بـه مبلغ 50 میلیون تومان در اختیار دانشگاه مربوطه قرار دهند.

شهریه به صورت سالیانه دریافت می شود و هر سال بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه افزایش می یابد. بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد دانشجویانی که معدل نیمسال تحصیلی آنها در این شعبه بالاتر از 17 باشد مورد تشویق قرار گرفته و شامل تخفیف شهریه خواهند بود.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دارای رشته ها پزشکی و دندانپزشکی با ظرفیت 40 نفر، کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، بیوشیمی، بهداشت محیط، آموزش بهداشت، علوم بهداشتی در تغذیه، ایمنی شناسی با ظرفیت 23 نفر است.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در چابهار

در واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در چابهار نیز هزینه های دوره اعم از شهریه ثابت و متغیر، هزینه تردد و سایر هزینه های اقامتی به عهده دانشجویان است اما در عین حال دانشجویان کلیه رشته ها در صورت نیاز می توانند از وام شهریه تحصیلی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به مبلغ 250 میلیون ریال برخوردار شوند. 


شهریه ثابت و متغیر این واحد در مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت برای ورودی سال 88 به میزان 15 میلیون ریال برای شهریه ثابت و دو میلیون ریال برای واحدهای تخصصی تئوری و سه میلیون ریال واحدهای عملی و پنج میلیون ریال برای واحد بین الملل درنظر گرفته شده است.

دانشجویان کارشناسی پرستاری، تغذیه و مامایی سال تحصیلی 89 - 88 نیز باید شهریه ای معادل پنج میلیون و 120 هزار ریال برای شهریه ثابت، 192 هزار ریال برای واحدهای عمومی تئوری، 640 هزار ریال برای واحدهای تخصصی تئوری، 768 هزار ریال برای واحدهای عملی و یک میلیون و 152 هزار ریال برای واحد پایان نامه پرداخت کنند.

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در کیش

به گزارش مهر، کل دوره کارشناسی ارشد به طور معمول دو سال، معادل چهار نیمسال تحصیلی بوده و شهریه تحصیلی برای این دوره بدون احتساب هزینه های جانبی نظیر خوابگاه، بیمه برای هر نیمسال متناسب با واحدهای درسی ارائه شده محاسبه و در ابتدای هر نیمسال هم زمان با ثبت نام اخذ می شود.

بر اساس اعلام این دانشگاه شهریه ثابت هر نیمسال 10 میلیون ریال، هر واحد نظری دو میلیون ریال، هر واحد عملی و کارورزی چهار میلیون ریال و کل واحدهای پایان نامه 20 میلیون ریال تعیین شده است.این دانشگاه برای جلوگیری از اختلال در روند آموزشی دوره ها پس از شروع تحصیل در صورت انصراف از تحصیل، دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت کل دوره است. رشته های علوم بهداشتی در تغذیه، اپیدمیولوژی و آموزش بهداشت نیز از جمله رشته هایی هستند در مقطع کارشناسی ارشد این واحد ارائه می شود.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ارس

در این واحد بین المللی رشته های کارشناسی ارشد از جمله پرستاری، فیزیک پزشکی، بیوشیمی، فیزیولوژی، تغذیه، ژنتیک، انگل شناسی، مامایی، ایمنی شناسی، بیوتکنولوژی پزشکی و میکروب شناسی و سه رشته دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و همچنین رشته های دکتری تخصصی علوم تغذیه، فارماکولوژی و پرستاری که از سال آینده راه اندازی می شود، وجود دارد.

تنها شهریه دوره های دکتری تخصصی در سایت دانشگاه اعلام شده است و بر اساس اعلام این دانشگاه، شهریه تحصیلی سالانه رشته تغذیه 110 میلیون ریال، رشته فارماکولوژی 100 میلیون ریال و رشته پرستاری 90 میلیون ریال تعیین شده است و تاکید شده که واحد بین المللی هیچگونه تعهدی در رابطه با تهیه خوابگاه و سایر امکانات رفاهی ندارد.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کیش

به گزارش مهر، واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اعلام میزان شهریه خود هزینه های خوابگاه، غذا و بیمه را محاسبه نکرده و شهریه سالیانه برای دانشجویان بر همین اساس اعلام شده است. دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین یادآور شده است که با توجه به افزایش قابل توجه هزینه ها به این مبالغ در سال تحصیلی آینده (‌بهمن ماه 88 لغایت بهمن ماه 89 ) به میزان حدود پنج درصد افزوده می شود.

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بم. بر اساس اعلام این دانشگاه شهریه های تحصیلی دانشجویان ورودی سال 88 به صورت سالیانه اعلام شده است.شهریه دکتری تخصصی رشته پرستاری 50 میلیون ریال و کارشناسی ارشد رشته های پرستاری و اپیدمیولوژی 25 میلیون ریال اعلام شده است.

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در قشم میزان شهریه شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال تحصیلی 88 - 87 شامل دو بخش ثابت و متغیر است و هنوز شهریه سال تحصیلی جدید برای این دسته از دانشجویان اعلام نشده است.

شهریه دوره مقطع علوم پایه رشته پزشکی شامل دو بخش ثابت و متغیر است که مبلغ شهریه ثابت به ازای هر نیمسال تحصیلی مبلغ 9 میلیون ریال و شهریه متغیر به ازای هر واحد نظری دو میلیون ریال و به ازای هر واحد عملی یا کارآموزی سه میلیون و 500 هزار ریال است و سایر هزینه‌های دوره اعم از شهریه دروس پیشنیاز، هزینه تردد و سایر هزینه‌های اقامتی و رفاهی به عهده دانشجویان است.

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بندرانزلیبه گزارش مهر، واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بندر انزلی نیز در مهر ماه سال تحصیلی 89 - 88 دانشجو می پذیرد. این واحد بین المللی نیز همچون سایر واحدهای دانشگاه های علوم پزشکی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی دانشجو می پذیرد.

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه ویژه اقتصادی پیام در کرجواحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته های پزشکی، کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناسی‌ارشد اقتصاد بهداشت، کارشناسی‌ارشد پرستاری و کارشناسی‌ارشد آموزش بهداشت دانشجو می پذیرد. بر اساس اعلام این دانشگاه شهریه های این دانشجویان در سال تحصیلی جدید به طور سالیانه و به ریال محاسبه شده است.

مقطع 
 رشته تحصیلی 
 واحد علمی 
 واحد تئوری 
 شهریه ثابت 
 

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 
 3 میلیون و 500 هزار ریال 
 2 میلیون و 500هزار ریال 
 12 میلیون ریال 
 
کارشناسی‌ارشد
 اقتصاد بهداشت 
 3 میلیون و 500 هزار ریال 
 2 میلیون و 500هزار ریال 
 12 میلیون ریال 
 
کارشناسی‌ارشد
  پرستاری 
 3 میلیون و 500 هزار ریال 
 2 میلیون و 500هزار ریال 
 12 میلیون ریال 
 
کارشناسی‌ارشد
 آموزش بهداشت 
 3 میلیون و 500 هزار ریال 
 2 میلیون و 500هزار ریال 
 12 میلیون ریال