X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

قیمت زندگی

ما آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم، نه به هر قیمتی زندگی کنیم.