X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

چند خبر کنکوری

مهر- جزئیات شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت، رشته‌های تحصیلی جدید متمرکز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تکمیل ظرفیت برخی از رشته‌های تحصیلی نیمه متمرکز دانشگاهها در کنکور 89 اعلام شد.

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته‌ شدگان تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 89 اعلام شده برای ثبت نام بر اساس تاریخهای اعلام شده اقدام کنند.

کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته‌ شده هر یک از رشته‌های مختلف تحصیلی متمرکز ظرفیت‌های جدید، مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و همچنین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه متمرکز در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 89 اعلام شده می توانند برای ثبت نام اقدام کنند.

پذیرفته شدگان می توانند با توجه به تاریخ های تعیین شده برای ثبت نام به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه کنند. همچنین معرفی شدگان رشته های نیمه متمرکز با رعایت ضوابط و بر اساس برنامه زمانی برای شرکت در مراحل گزینش مربوط شرکت کنند.

اعلام زمان ثبت نام برای پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی متمرکز دانشگاهها

کلیه پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی متمرکز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی لازم است با همراه داشتن اصل مدارک برای ثبت ‌نام به دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی در یکی از روزهای شنبه یا یکشنبه 25 و 26 دیماه جاری به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مربوطه مراجعه کنند. عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان برای ثبت نام به منزله انصراف قطعی از تحصیل آنان تلقی خواهد شد.

داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته‌ شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی ‌متمرکز اعلام شده، چنانچه جزء پذیرفته‌ شدگان رشته متمرکز (دارای قبولی قبلی) آزمون سراسری سال 89 هم باشند، برابر ضوابط اعلام ‌شده قبولی آنان در رشته قبلی لغو می شود و منحصراً می‌توانند در رشته پذیرفته‌ شده (قبولی جدید) مرحله تکمیل ظرفیت ثبت ‌نام و ادامه تحصیل دهند. ضمناً برای پذیرفته ‌شدگان دوره‌های روزانه یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی منظور خواهد شد.

شرایط مهم برای پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کنکور در دوره های روزانه

داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی مرحله تکمیل ظرفیت دوره‌های روزانه اعلام شده، چه در مؤسسه آموزش ‌عالی مربوطه ثبت ‌نام کنند و یا نکنند حق شرکت در آزمون سراسری سال 1390 را نخواهند داشت.

داوطلبانی که در ردیف پذیرفته‌ شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی متمرکز قرار گرفته‌اند، نیاز به انصراف از رشته قبولی قبلی ندارند و با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد.

اعلام شرایط معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه متمرکز در کنکور 89

سازمان سنجش آموزش کشور همچنین شرایط معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه متمرکز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را نیز اعلام کرد. بر این اساس معرفی داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفیت، به منزله قبولی درموسسات آموزش عالی نیست و کلیه این افراد لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مصاحبه ، معاینه و مراحل مختلف‌ گزینش‌ در تاریخ های‌ مقرر به‌ مراکز مربوطه مراجعه کنند.

عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ اعلام شده به منزله انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ مربوطه تلقی‌ شده و این فرصت قابل تمدید و یا تکرار نیست و برگزاری گزینش به صورت انفرادی برای هیچ داوطلبی و تحت هیچ شرایطی میسر نخواهد بود.

قبولی داوطلب‌ پس‌ از موفقیت‌ در مصاحبه، معاینه‌ و سایر مراحل‌ گزینش‌ در هر یک‌ از کد رشته‌های‌ تحصیلی‌ نیمه‌‌ متمرکز دوره‌‌های‌ روزانه به ‌عنوان‌ یک‌ نوبت‌ از حداکثر دو نوبت‌ قبولی‌ برای‌ وی‌ محسوب‌ می شود. اسامی پذیرفته شدگان نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور در بهمن ماه سال جاری از سوی این سازمان اعلام می شود.