X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

حذف نمره از پایه اول تا سوم ابتدایی از سال آینده

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش خبر داد: از سال آینده «نمره» از پایه اول تا سوم ابتدایی برای همیشه حذف می‌شود.

فاطمه قربان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حذف نمره از پایه اول، دوم و سوم مقطع ابتدایی از سال آینده، گفت: آنچه که در آموزش و پرورش نهایی شده، حذف نمره از سه پایه مذکور است، اما تسری این مصوبه به پایه چهارم و پنجم دبستان منوط به پژوهش و بررسی دقیق‌تر است.

وی افزود: آموزش و پرورش برای ارزیابی بیشتر طرح ارزشیابی تحصیلی در پایه چهارم و پنجم دبستان این طرح را بررسی و پس از اعلام نتایج آن در خصوص اجرای طرح ارزشیابی تحصیلی و حذف نمره از پایه چهارم و پنجم تصمیم‌گیری خواهد کرد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان گفت: ارزشیابی تحصیلی بر اساس یافته‌های علمی، نیازهای جدید، تجارب، سایر ملل و نظرات معلمان، مدیران و کارشناسان صورت گرفته و تحت عنوان «سنجش و ارزشیابی تحصیلی » تبیین شده است.

وی ادامه داد: فرآیند سنجش و ارزشیابی با فرآیند آموزش و یادگیری تحت عنوان اصول ارزشیابی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است و به طور همه جانبه در ارزشیابی توصیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قربان با اشاره به اینکه آزمون و امتحان صرفا وسیله‌ای برای سنجش و ارزشیابی تحصیلی است، ادامه داد: روش‌های مختلف یادگیری در ارزشیابی دانش‌آموزان با ابزارهای مختلف و متناسب با اهداف و حیطه‌های یادگیری جمع‌آوری می‌شود تا امکان شناخت دقیق و همه جانبه از دانش‌آموزان فراهم شود.

معاون آموزش ابتدایی یادآور شد: در ارزشیابی تحصیلی، هر دانش‌آموز فقط با عملکرد گذشته خود با نگاه تشویقی و اهداف پیش‌بینی‌ شده، مقایسه می‌شود، چرا که ارزشیابی تحصیلی جریان دو سویه از سوی معلم و دانش‌آموز است و دانش‌آموز باید در آن مشارکت فعال داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: بازخورد متناسب با عملکرد همراه با ارائه رهنمود به دانش‌آموز، معلم و اولیا یکی از بخش‌های سنجش و ارزشیابی به صورت کیفی است و از عدد در این بازخورد استفاده نمی‌شود.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: فرآیند سنجش و ارزشیابی باید یک فرصت و موقعیت یادگیری باشد و این نگاه باید در دانش‌آموز، معلم و اولیا تقویت شود تا سنجیده شدن و مورد ارزیابی قرار گرفتن به یک موقعیت تنش‌زا، اضطراب آور و رعب انگیز تبدیل نشود. همچنین رعایت احتیاط و دقت و پرهیز از تمجید زیاد از نکاتی است که باید در ارزشیابی مورد توجه قرار بگیرد.

قربان در پایان، اولیای دانش‌آموزان را از عناصر و عوامل اساسی آموزش و پرورش در ارزشیابی تحصیلی عنوان و خاطر نشان کرد: معلمان باید با توجه به برداشت‌ها و نظریات خود از ابزارهایی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کنند که به دقت تهیه شده باشند و بتواند عملکرد واقعی دانش‌آموزان را نشان دهد.