X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

فهم اوج

در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری ، کوچکتر خواهی شد .