X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

راه یزدان

خود رایی و خودبینی ، همه کام و مراد خود طلبیدن و دیگران را نامراد و خوار و زبون خواستن ، راه اهرمن ، و دل به بهی و نیکی سپردن راه یزدان است . 


بزرگمهر بختگان