X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

--- خبری آموزشی 87 ---

شرایط نقل و انتقال برای دانشجویان علوم پزشکی 11 دانشگاه کشور


معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: دانشجویان علوم پزشکی که در 11 دانشگاه با آموزش پزشکی دارای اصلاحات پذیرفته می شوند با شرایط خاص امکان انتقال را دارند.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با مهر افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی، رشته پزشکی در حال حاضر در 11 دانشگاه بر اساس طرح تحول در دوره آموزش پزشکی عمومی اجرا می شود و شیوه آموزش در این دوره با سایر دانشگاههای علوم پزشکی متفاوت است.

وی اضافه کرد: به دلیل تفاوت در عناوین، توالی برنامه ها، زمان بندی ورود، نحوه ارائه مطالب و سایر بخشهای این دوره، امکان انتقال دانشجویان پذیرفته شده در رشته پزشکی در این 11 دانشگاه علوم پزشکی کشور به سایر دانشگاهها وجود ندارد اما در صورت هماهنگی و یکسان بودن نحوه ارائه دروس امکان انتقال دانشجویان بین این 11 دانشگاه وجود دارد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، ایران، تهران، جندی شاپور اهواز، سبزوار، شاهرود، شهیدبهشتی، شیراز، لرستان، مازندران و یزد اعلام کرده اند که با توجه به اجرای برنامه آموزشی جدید رشته پزشکی (طبق مصوبات شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی) امکان جابجایی و انتقال پذیرفته شدگان از این دانشگاهها به دیگر دانشگاه های علوم پزشکی وجود ندارد.