X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

نکاتی در باب مطالعه

هیچ وقت با دوستانتان در یک زمان و با هم مطالعه نکنید.زیرا این کار سبب به هدر رفتن وقت شما خواهد شد. می توانید مطلب مطالعه شده را برای دوستانتان یا هر کسی که مایل به یادگیری ان است شرح دهید. در این صورت تسلط شما بالا می رود. زیرا هنگامی قادر خواهید بود مطلبی را توضیح دهید که ان را کامل فهمیده باشید اگر در جستجوی پاسخی برای یک پرسش خاص هستید به طور سطحی و به سرعت نخوانید.مطالب فنی و تخصصی را با دقت و تفکر بیشتری مطالعه کنید.


سعید عباسی