X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

امتحان مجدد برای دانشجویان معتکف برگزار نمی‌شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: اعتکاف امر پسندیده ای است اما دانشجویان باید توجه داشته باشند که وظایف تحصیلی از جمله کلاس و امتحان وظایف مقدسی است و هیچ امری نباید آن را تعطیل کند.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با مهر افزود: وظیفه مستقیم دانشجو، کلاس و درس است و تحت هیچ شرایطی نباید تحت الشعاع قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اعتکاف امر پسندیده ای است اما در عین حال امری مستحبی است و دانشجویانی که برای آنها مقدور است و به کلاس و امتحان آنها صدمه ای وارد نمی کند می توانند در این امر مشارکت کنند.

محققی خاطرنشان کرد: هیچ امتحان مجددی برای دانشجویانی که در اعتکاف شرکت کرده اند برگزار نمی شود و دانشجویان از قبل باید برای استفاده درست از وقت خود و عبادت در اعتکاف برنامه ریزی می کردند.

وی تاکید کرد: طبعاً توصیه نمی شود که به دلیل شرکت در اعتکاف دانشجویی از امتحان بازبماند چرا که این امر جایز نیست. کلاس و درس امر مقدسی است که نباید تحت تاثیر هیچ موضوع دیگری قرار گیرد.