X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

ثبت نام دانش آموزان پایتخت امسال اینترنتی است

مهر: رئیس آموزش و پرورش شهر تهران گفت: ثبت نام دانش آموزان در مدارس برای سال تحصیلی 90-89 اینترنتی شد.

زکریا یازرلو با بیان این رویکرد که ثبت نام اینترنتی در شهرتهران یک الزام برای مدیران و یک امکان انتخابی برای دانش آموزان و شهروندان است، افزود: هدف از این طرح گام جدی آموزش و پرورش شهر تهران برای دست یابی به برنامه های دولت الکترونیک و کاهش سفرهای درون شهری و ایجاد رفاه برای شهروندان تهرانی است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران افزود: سیاست های اجرایی سه گانه آموزش و پرورش شهر تهران، در دسترس بودن شبانه روزی ناظران و مسئولان ستاد ثبت نام ادارات مناطق، به ویژه با اعلام " سامانه ی ارتباط مردمی 1820 " برای حل مسئله فوری مدیران و تامین درخواست های شهروندان، اجتناب از معرفی افراد برای ثبت نام به مدیران مدارس به ویژه در مدارس شاهد از سوی سازمان و ادارات مناطق از جمله اقدامات در سطح آموزش و پرورش شهر تهران در طرح ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی 90-89 است.

وی درباره لزوم ثبت نام تمام دانش آموزان با کد ملی گفت: در همه مدارس برای دستیابی به آمار دقیق و معتبر و درج فوری آن در سامانه ثبت نام مدارس شهر تهران و جلوگیری از دریافت وجه نقد در هنگام اعطای کارنامه و ثبت نام از جمله اقدامات مهم در جهت اجرای ثبت نام دانش آموزان است.

یازرلو افزود: تدابیری اندیشیده شده است که در تیرماه، بخشی از سرانه دانش آموزی به حساب مدارس شهرتهران واریز گردد.

وی در ادامه با بیان اینکه اولویت با ثبت نام فرزندان فرهنگیان در همه  مدارس دولتی به ویژه مدارس هیئت امنایی است، گفت: فرزندان فرهنگیان در همه مدارس هیئت امنایی، شاهد، نمونه دولتی و تیزهوشان (پس از پذیرش در آزمون های آن مدرسه) به صورت رایگان ثبت نام می شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: مدیران تمام مدارس غیردولتی صرفاً و فقط مجاز به دریافت شهریه ای خواهند بود که بر اساس پیشنهاد آنها و تصویب شورای نظارت بر مدارس غیردولتی شهرتهران تعیین شده و لذا لازم است نرخ شهریه هر مدرسه، ممهور به مهر مدیریت آن منطقه بوده و در معرض دید مجموع ذی نفعان الصاق گردد.

وی ادامه داد: چنانچه ثبت نام فرزندان فرهنگی در مدارس نمونه دولتی، سمپاد، شاهد، هیئت امنایی و ... به بیش از 20 درصد مجموع دانش آموزان تعلق بگیرد، ما به التفاوت شهریه، تامین و به حساب مدارس مذکور واریز می شود.