X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

تازه‌ترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در ISI

ایسنا: مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به اعلام آخرین رتبه دانشگاه‌های جهان بر اساس سه شاخص «تعداد مقاله»، «تعداد استناد» و «نسبت استناد به ازای هر مقاله» توسط موسسه اطلاعات علمی (ISI) از صدرنشینی دانشگاه رازی کرمانشاه در میان دانشگاه های کشور از نظر «نسبت استناد به مقاله» در مجموع حوزه‌های علمی مورد بررسی خبر داد.

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی افزود: این رتبه‌بندی بر اساس اطلاعات نمایه شده دوره 10 سال و دو ماهه اول ژانویه 2000 تا 28 فوریه 2010 صورت گرفته که در اول ماه می سال 2010 (11 اردیبهشت 1389) توسط پایگاه ESI روزآمدسازی شده است.

وی افزود: در این رتبه‌بندی در مجموع تنها تعداد چهار هزار و 122 دانشگاه موفق به حضور در یکی از رتبه‌های این مؤسسه شده‌اند که هر یک از دانشگاه‌ها،‌ در حوزه‌های موضوعی خاص دارای رتبه‌های متفاوتی هستند.

به گفته نوروزی، پایگاه ESI رتبه دانشگاه‌های جهان را در بازه‌های زمانی تقریبیِ 10 ساله و در 22 حوزه موضوعی خاص و همچنین در تمامی حوزه‌های موضوعی مشخص می‌کند.

وی تصریح کرد: «نسبت استناد به مقاله»، یکی از شاخص‌هایی است که توسط ISI برای رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان مورد توجه قرار می‌گیرد. این شاخص نشان می‌دهد که به طور متوسط هر دانشگاه به ازای هر مقاله خود چند استناد دریافت کرده است. به این ترتیب، رتبه‌بندی بر مبنای این شاخص حاکی از آن است که به لحاظ تعداد استناد به هر مقاله، رتبه هر دانشگاه چگونه بوده است.

پیشتازی دانشگاه رازی کرمانشاه از لحاظ نسبت استناد به مقالات در کشور
نوروزی درباره رتبه دانشگاه‌های کشور در ISI بر اساس «نسبت استناد به هر مقاله» در حوزه شیمی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، تربیت مدرس، علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز، بوعلی‌سینای همدان، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، تهران و آزاد اسلامی، در میان 910 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته است، به ترتیب در رتبه‌های 546، 601، 620، 649، 681، 792، 806، 850 و 906 قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه مهندسی، دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، تربیت مدرس، تبریز، آزاد اسلامی، تهران، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران و صنعتی شریف، در میان یک هزار و 43 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته به ترتیب در رتبه‌های 110،‌ 169، 430، 792، 831، 908، 921، 995، یک هزار و 34 و یک هزارو 38 قرار گرفته‌اند.

عضو هیأت علمی گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شاهد افزود: در حوزه پزشکی بالینی هم دانشگاه‌ علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در میان دو هزار و 978 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته است، به ترتیب در رتبه‌های دو هزار و 782، دو هزار و 956، دو هزار و 970 و دو هزار و 978 قرار گرفته‌اند.

به گفته وی در حوزه علوم مواد نیز دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران، دو دانشگاه ایرانی هستند که در میان 607 دانشگاهی که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها انجام شده به ترتیب در رتبه‌های 565 و 597 قرار گرفته‌اند.

مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره رتبه بندی دانشگاه ها در حوزه داروشناسی و سم‌شناسی اضافه کرد: دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران، تنها دانشگاه ایرانی است که با رتبه 377 در میان 379 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در تمامی حوزه‌ها دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، تربیت مدرس، علوم پزشکی شهید بهشتی، بوعلی‌سینای همدان، تبریز، شیراز، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، تهران، علوم پزشکی شیراز، علم و صنعت ایران، صنعتی امیرکبیر و آزاد اسلامی، 14 دانشگاه ایرانی هستند که به لحاظ «نسبت استناد به هر مقاله»، در میان چهار هزار و 122 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها انجام شده قرار گرفته‌اند و به ترتیب، رتبه‌های سه هزار و283، سه هزار و 286، سه هزار و 498، سه هزار و 607، سه هزار و 876، سه هزار و910، سه هزار و980، چهار هزار و44، چهار هزار و 48، چهار هزار و 68، چهارهزار و 103، چهار هزار و 107، چهار هزار و 108 و چهار هزار و 114 را دریافت کرده‌اند.

به گفته وی در رتبه‌بندی‌های دانشگاه‌های جهان توسط ISI، تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به صورت یک کل در نظر گرفته شده‌اند.

وی در خصوص رتبه دانشگاه‌های کشور بر اساس «تعداد استنادها» هم گفت: در حوزه شیمی دانشگاه‌های شیراز، تهران، رازی کرمانشاه، صنعتی شریف، بوعلی‌سینای همدان، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس،‌ آزاد اسلامی، علوم پزشکی شهید بهشتی و تبریز، درمیان 910 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت پذیرفته است، به ترتیب در رتبه‌های 480، 590، 610، 640، 644، 703، 735، 791، 847 و 853 قرار گرفته‌اند.

نوروزی ادامه داد: در حوزه مهندسی هم دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، آزاد اسلامی، رازی کرمانشاه، شیراز، صنعتی اصفهان و تربیت مدرس،‌ در میان یک هزار و 43 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته است، به ترتیب در رتبه‌های 243، 383، 435، 568، 609، 639، 705، 808 و 836 قرار گرفته‌اند.

به گفته وی در حوزه پزشکی بالینی، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران،‌ علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز و دانشگاه تهران، در میان دو هزار و 978 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفت، به ترتیب در رتبه‌های یک هزار 188، 2هزار و 145، 2هزار و 203 و 2هزار و 907 قرار گرفته‌اند.

مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره رتبه بندی دانشگاه های کشور در حوزه علوم مواد نیز به ایسنا گفت: دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران، تنها دانشگاه‌های ایرانی هستند که در میان 607 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت پذیرفته، به ترتیب رتبه‌های 362 و 595 را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: در حوزه داروشناسی و سم‌شناسی هم دانشگاه علوم پزشکی تهران تنها دانشگاه کشور است که در میان 379 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته ، در رتبه 374 قرار دارد.

نوروزی خاطرنشان کرد: در تمامی حوزه‌ها نیز بر اساس تعداد استناد، دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، شیراز، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، رازی کرمانشاه، آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، بوعلی‌سینای همدان، تبریز، علم و صنعت ایران و علوم پزشکی شیراز، چهارده دانشگاه ایرانی هستند که در میان چهارهزار و 122 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته، به ترتیب در رتبه‌های یک هزار و 115، یک هزار و 502، یک هزار و 564، یک هزار و 618، دو هزار و 43، دو هزار و 109، دو هزار و 114، دو هزار و 180، دو هزار و 286، دو هزار و 290، دو هزار و 429، دو هزار و 712، دو هزار و 746 و سه هزار و 98 قرار گرفته‌اند.

وی درباره رتبه دانشگاه‌های کشوربه لحاظ «تعداد مقاله‌ها» هم گفت: در حوزه شیمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی، تهران، شیراز، صنعتی شریف،‌ صنعتی اصفهان، بوعلی‌سینای همدان، رازی کرمانشاه، علوم پزشکی شیراز،‌ تربیت مدرس و علوم پزشکی شهید بهشتی، در میان 910 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته است، به ترتیب در رتبه‌های 353، 377، 439، 500، 552، 594، 642، 713، 744 و 800 قرار گرفته‌اند.

عضو هیأت علمی گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شاهد ادامه داد: در حوزه مهندسی نیز دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، آزاد اسلامی، شیراز، صنعتی اصفهان، تبریز، رازی کرمانشاه و تربیت‌مدرس، در میان یک هزار و 43 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته است، به ترتیب در رتبه‌های 165، 181، 211، 255، 524، 535، 624، 886، 902 و 949 قرار گرفته‌اند.

نوروزی خاطرنشان کرد: در حوزه پزشکی بالینی، دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در میان دوهزار و 978 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته است به ترتیب در رتبه‌های 427، 1209 و 1367 قرار گرفته‌اند.

به گفته وی در حوزه علوم مواد هم دو دانشگاه صنعتی شریف و تهران، در میان 607 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت پذیرفته است، به ترتیب در رتبه‌های 177 و 253 قرار گرفته‌اند.

مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان این که در حوزه داروشناسی و سم‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تنها دانشگاه کشور بوده است که دررتبه‌بندی‌های جهانی ISI جای گرفته است،اظهارکرد: دانشگاه تهران در میان 379 دانشگاه جهان که در این حوزه رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت پذیرفته است، در رتبة 116 قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در تمامی حوزه‌ها علاوه بر رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در حوزه‌های موضوعی خاص، ISI در تمامی حوزه‌های موضوعی نیز دانشگاه‌های جهان را رتبه‌بندی می‌کند که بر اساس بررسی‌های انجام شده، دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، آزاد اسلامی، شیراز، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، رازی کرمانشاه، تبریز و بوعلی‌سینای همدان، در میان چهار هزار و 122 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت پذیرفته است، به ترتیب در رتبه‌های 497، 734، 802، 923، 937، 988، هزار و223، هزار و296، هزار و597، هزار و 601، هزار و778، هزار و822، هزار و829 و هزار و846 قرار گرفته‌اند.