X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

--- خبری آموزشی 87 ---

شرایط ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارجی غیرمعتبر

مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم شرایط پذیرش و اعتبارسنجی مدارک دانشگاههای نامعتبر خارج کشور را اعلام کرد و گفت: مدارک کارشناسی این دانشگاهها که کشور مربوطه آنها را اعتبارسنجی کرده ولی ما آنها را فاقد اعتبار می دانیم با لحاظ شرایطی اعتبارسنجی می شود.

محمد حسین مجلس آرا در گفتگو با مهر افزود: دانشگاههای خارج از کشور در صورتی که از طرف وزارت علوم کشور مربوطه نامعتبر اعلام شده باشند از نظر ما نیز نامعتبر اعلام می شود.

وی اظهار داشت: همچنین ممکن است دانشگاههایی از نظر وزارت علوم کشور مربوطه معتبر باشند اما بر اساس شاخصهای ما معتبر نباشند.

مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم درباره شرایط و استانداردهای وزارت علوم برای معتبر بودن دانشگاههای خارج از کشور گفت: وزارت علوم بر اساس شاخصهای آموزشی و پژوهشی و شاخصهای عمومی نظیر مقالات علمی، امکانات پژوهشی و آموزشی و ... دانشگاههای خارج را معتبر یا نامعتبر اعلام می کند. رایزن علمی ما در هر کشوری وضعیت دانشگاهها را براساس شاخصهایی که اعلام می کنیم بررسی می کند.

شرایط ارزشیابی مدارک دانشگاههای نامعتبر خارج از کشور

وی درباره شرایط پذیرفتن مدارک دانشگاههای خارجی غیرمعتبر به مهر گفت: مدارک کارشناسی ارشد، دکتری و کارشناسی تمامی دانشگاههایی که کشور مربوطه آنها را اعتبارسنجی نکرده است به هیچ عنوان در کشور ما نیز معتبر نیستند. اما مدارک کارشناسی دانشگاههای خارج از کشور که کشور مربوطه آنها را اعتبارسنجی کرده ولی ما آنها را فاقد اعتبار می دانیم با لحاظ شرایطی اعتبارسنجی می شود.

مجلس آرا گفت: این مدارک ممکن است یک مرتبه پائین تر یعنی در مقطع کاردانی اعتبارسنجی شود.

مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم گفت: در صورتی مدرک فرد کارشناسی ارزشیابی می شود که 40 واحد درسی را در دانشگاههای علمی کاربردی، پیام نور و غیرانتفاعی گذرانده باشد.

وی اظهار داشت: قبولی در آزمون جامع مدارک معادل نیز یکی دیگر از شروط پذیرفتن مدرک کارشناسی فرد است.