X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

مشکلات

مشکلات علف نیستند که رویش خود به خود داشته باشند! همانند درختی هستند که خودمان آن را می کاریم!!