X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

نحوه سهمیه بندی در پذیرش تحصیلات تکمیلی

واحد مرکزی خبر: رئیس جمهور قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی را که 29/1/1389به تصویب مجلس شورای اسلامی و 1/2/1389 به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا ابلاغ کرد.
 
با ابلاغ این قانون، سهمیه بندی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اعم از رشته های پزشکی و غیرپزشکی از تمامی دانشگاه های دولتی و غیردولتی به جز مواردی که در این ماده واحده آمده، ممنوع است.

قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و اصلاحات بعدی به قوت خود باقی است و صددرصد پذیرش در رشته های تخصصی زنان و زایمان به خانم ها اختصاص می یابد.

در بخش دیگر ماده واحده این قانون آمده است: 10درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته های دستیاری پزشکی (رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت) که به مناطق محروم اختصاص می یابد، متعلق به داوطلبان بومی است و پذیرفته شدگان مکلف هستند به مدت سه سال برابر طول مدت تحصیل را صرفا در مناطق محروم خدمت کنند و افرادی که سابقه خدمت در این مناطق را دارند حداکثر تا پنج سال از تعهد خدمت شان کسر می شود.

در بخش دیگر این قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی و تخصصی اضافه شده که 10 درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در مقطع دکترا برای مربیان رسمی (حداقل یک نفر) منوط به کسب حداقل 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده، اختصاص می یابد.

همچنین 5/2 درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت دستیاری به نیروهای مسلح در رشته های مورد نیاز با تایید وزارت بهداشت منوط به کسب حداقل 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده اختصاص می یابد.

طبق تبصره یک این ماده، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اختصاص سهمیه برای نخبگان و استعدادهای برتر به قوت خود باقی است.

قوانین و مقررات سهمیه‌بندی برای تحصیلات تکمیلی به جز موارد مصرح در این قانون - از جمله قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی پزشکی- لغو شد.