X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

دانشگاه تهران بدون آزمون دانشجوی دکتری می‌پذیرد

رس: دانشگاه تهران در دوره دکتری(Ph.D.) از میان استعدادهای درخشان، بدون شرکت در آزمون اختصاصی برای سال تحصیلی 90-89 دانشجو می‌پذیرد.

دانشگاه تهران در اجرای ماده 6 "آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر " مصوب جلسه مورخ 86/2/31 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای سال تحصیلی90-1389 در رشته‌هایی که پذیرش دانشجوی دوره دکتری دارند، به صورت مازاد بر ظرفیت تعیین شده و با رعایت کامل شرایط زیر دانشجو می‌پذیرد.

الف - شرایط اولیه (داشتن حداقل یکی از شرایط بند "الف " کافی است):

الف-1) دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای حداقل 2 مقاله (استخراج شده از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد) مطابق لیست مجلات معتبر علمی-پژوهشی ملی یا بین‌المللی مورد تأیید وزارت متبوع.
تبصره- متقاضیان استفاده از بند (الف-1) لازم است حداکثر تا قبل از پایان شش نیمسال از بدو ورود به دوره کارشناسی ارشد، حداقل دارای یک مقاله چاپ شده و یک مقاله با پذیرش قطعی برای چاپ مطابق لیست مجلات معتبر علمی- پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.

الف-2) دانشجویان نمونه کشوری دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با معرفی معاونت دانشجویی وزارت متبوع و دارای حداقل یک مقاله چاپ شده (استخراج شده از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد) مطابق لیست مجلات معتبر علمی-پژوهشی ملی یا بین المللی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

ب - شرایط پذیرش (داشتن تمام شرایط بند "ب " الزامی است):

ب-1) متقاضی در زمان شروع به تحصیل در دوره دکتری باید از دوره کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده و بیش از سه نیمسال از زمان فراغت تحصیل وی نگذشته باشد.
ب-2) متقاضی باید تحصیلات دوره کارشناسی ارشد را حداکثر طی شش نیمسال به پایان رسانده باشد.

تبصره- دانشجویان دوره دکتری حرفه‌ای لازم است تحصیلات خود را حداکثر طی چهارده نیمسال به پایان رسانده باشند.

ب-3) معدل کل دروس دوره کارشناسی ارشد متقاضی بدون احتساب نمره پایان نامه، حداقل 17 باشد.

ب-4) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد متقاضی، با درجه عالی ارزشیابی شده باشد.

ج- مدارک مورد نیاز:

ج-1) اصل شناسنامه و یک نسخه تصویر تمام صفحات آن، بانضمام کپی کارت ملی.

ج-2) اصل گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد و تصویر آن.

* برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، ارائه گواهی از محل تحصیل مبنی بر اتمام دوره و دفاع از پایان نامه تا پایان شهریور ماه 1389 الزامی است.

ج-3) اصل ریز نمرات تأیید شده دوره کارشناسی ارشد و تصویر آن.

ج-4) اصل ریز نمرات تأیید شده دوره کارشناسی و تصویر آن.

ج-5) معرفی نامه از معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مشمولین بند " الف-2 ".
ج-6) اصل مجله‌های معتبر علمی-پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مقاله‌های متقاضی در آن چاپ شده باشد و تصویر کامل صفحات مقاله.

ج-7) اصل و کپی گواهی پذیرش قطعی (با ذکر تاریخ دقیق پذیرش) برای مقاله چاپ نشده و تصویر کامل متن مقاله ارائه شده به مسئولین مجله و مکاتبات مربوط.

د - مهلت مراجعه، ارائه مدارک و تکمیل فرم تقاضای پذیرش:

متقاضیان واجد شرایط باید در مهلت مقرر (25/02/1389 لغایت 19/03/1389 از ساعت 8 تا 15) برای تحویل مدارک و تکمیل نمودن فرم تقاضای پذیرش، شخصاً به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تهران به نشانی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان16 آذر، نبش خیابان نصرت، شماره 58، حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، طبقه چهارم مراجعه کنند.

ه- نکات مهم :

ه-1) پذیرش نهایی، پس از اعلام نظر پردیس/ دانشکده/ مرکز/ مؤسسه و گروه‌های آموزشی ذیربط انجام می‌پذیرد لذا داشتن شرایط اولیه و تحویل مدارک، به منزله پذیرش قطعی تلقی نمی‌گردد و هیچ‌گونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی‌کند.

ه-2) پذیرفته شدگان نهایی لازم است حداکثر تا قبل از امتحان جامع، حد نصاب قبولی نمره زبان عمومی را بر اساس مقررات اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران احراز نمایند.

ه-3) به مدارکی که از طریق پست یا اشخاص غیرذینفع و خارج از مهلت تعیین شده واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ه-4) تصویر مدارک ارائه شده به هیچ وجه عودت داده نمی‌شود.

ه-5) شماره تلفن‌های 61113230 و 61113205، در ساعات اداری برای پاسخگویی به سوالات احتمالی متقاضیان محترم در نظر گرفته شده است.

این دانشگاه همچنین در اجرای بند 2-3 از ماده 2 "آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر "مصوب جلسه مورخ 86/231 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس "دستورالعمل دانشگاه تهران درخصوص پذیرش برگزیدگان علمی برای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون شرکت در آزمون سراسری " مصوب جلسه مورخ 87/3/8 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران و برای کارشناسی مصوب جلسه مورخ 87/1/28 شورای آموزشی این دانشگاه برای سال تحصیلی 90-1389 با رعایت شروطی دانشجو می‌پذیرد.