X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

تو به ادب خویش ارزش می یابی

تو به ادب خویش ارزش می یابی ، پس آن را با بردباری زینت بخش