X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

روز های پیش رو

 بنیامین فرانکلین می گوید : پس وقت را تلف نکنید زیرا زندگی از وقت تشکیل شده است  
استفاده صحیح از وقت و هدر ندادن آن بسیار مهم است .چرا که زمان از دست رفته را نمی توان مجدداً باز یافت . زمان را نمی توان ذخیره کرد ، نمی توان خرید و یا فروخت و نمی توان از 24 ساعت دیگران قرض گرفت زمان سرمایه ای است که اگر مورد استفاده قرار نگیرد ، از دست می رود در حالی که یک سرمایه مالی این چنین نیست .اگر منصف باشیم با کمی دقت و تامل در می یابیم که مشکل اصلی کمبود وقت نیست ، بلکه در نحوه استفاده از آن است.

با اندکی درنگ در میابید که ایام نوروز واقعا به درستی به دوران طلایی نامگذاری شده است.

اگر بتوانید بدرستی از وقت در این ایام باقی مانده استفاده کنید میتوانید بسیاری از کاستی ها را جبران کنید و چند قدم از دانش آموزانی که این ایام را به سادگی از دست می دهند پیش باشید

امیدوارم دانش آموزان همه قدر این ایام پیش رو را بدانند