X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

دانش آموزان خوب

در کل دانش آموزان خوبی را تحویل گرفتم.امید رو تو چشماشون می شد فهمید. 

من سپری کردم این دوران رو.امید وارم موفق باشند ٬ بعضی از عزیزان شاید آزمون خوبی نداشتند اما نا امید نشوند.با الطاف الهی و حمایت های خانواده و کانون و من و مهمتر از این ها تلاش خودشان می توانند به هدف برسند...